Modele FSR

Modele FSR

Kategoria FSR V jest podzielona na następujące grupy:

Klasa FSR V 3.5 STANDARD Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego, czasu trwania, wyścigu minimum 15-20 minut, z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku do 3.5 cc i napęd poniżej linii wodnej (nie wolno stosować przekładni oraz nitrometanu w paliwa).

Klasa FSR V 3.5 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania wyścigu minimum 20-30 minut , z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku do 3.5 cc i napęd poniżej linii wodnej.

Klasa FSR V 7.5 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania wyścigu minimum 20-30 minut , z3.5 cc do 7.5cc i napęd poniżej linii wodnej.

Klasa FSR V 15 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania wyścigu minimum 20-30 minut , z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku powyżej 7.5 cc do 15 cc i napęd poniżej linii wodnej.

Klasa FSR V 27 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania wyścigu minimum 20-30 minut , z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku (silniki benzynowe z zapłonem iskrowym ) powyżej 15 cc do 27 cc i napęd poniżej linii wodnej.

Klasa FSR V 35 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania wyścigu minimum 20-30 minut , z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku (silniki benzynowe z zapłonem iskrowym) powyżej 27 cc do 35 cc i napęd poniżej linii wodnej.