Zarząd Sekcji FSR

Zarząd Sekcji FSR

Komandor: Dariusz Goliński
Sekretarz: Grzegorz Hucher
Skarbnik: Agnieszka Sewerniak

Mail: dariogol1@wp.pl